نوشته‌ها

تولید اپلیکیشن سرشماری و پلاک‌کوبی درختان

اولین اپلیکیشن تخصصی سرشماری و پلاک‌کوبی درختان به سفارش سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهر تبریز تولید شد. این اپلیکیشن اندروید که در حال حاضر در سرشماری و پایش درختان تبریز استفاده می‌شود قادر است اطلاعات موفورلوژیک، مکانی و سلامت درختان را ثبت کند. معمولاً سرشماری و برداشت اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌های کاغذی و به صورت سنتی انجام می‌گیرند که مشکلات زیادی به همراه دارند. سرعت پایین و زمان‌بر بودن برداشت اطلاعات، عدم  دقت کافی و عدم اعتماد به نتایج و همچنی مشکلات مرتبط با تجمیع اطلاعات از جمله مشکلات روش سنتی سرشماری درختان است. این اپلیکیشن به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر رفع این مشکلات، سرعت  برداشت اطلاعات را تا ده برابر افزایش داده و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه‌های مربوطه می‌شود.

اطلاعات ثبت شده در این برنامه می‌تواند به صورت دستی و یا به صورت برخط  در همان لحظه برداشت به مرکز ارسال شود. همچنین مکانیزم‌ها و الگوریتم هایی تعبیه شده تا از ثبت اطلاعات اشتباه و غیر مرتبط جلوگیری کند.

سامانه نرم‌افزاری پلاک‌کوبی و سرشماری الکترونیکی درختان

هدف از این سامانه؛ مکانیزاسیون فرایند سرشماری، شناسنامه‌دار کردن و پلاک‌کوبی درختان است. بر اساس قانون حفظ و گسترش، شهرداری‌ها موظف هستند هر پنج سال یک بار  نسبت به تهیه شناسنامه و پلاک‌کوبی درختان اقدام کنند. در بیشتر مواقع این کار به صورت سنتی و از طریق فرمهای کاغذی انجام می‌شود که علاوه بر زمان‌بر بودن، مستلزم  هزینه‌های زیاد است. 

راه‌کاری که شرکت آسمان فناوری آسیا ارائه می‌دهد علاوه بر مکانیزاسیون با مطالعه دقیق موضوع و حذف فرایندهای زاید نسبت به سایر راه‌کارهای موجود در بازار  چابکتر و سریعتر است و همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های سازمان می‌گردد.

این سامانه از 4 سیستم نرم افزاری تشکیل شده است:

  1. اپلیکیشن سرشماری درختان
  2. سیستم کنترل، تحلیل، گزاش و تجمیع الترونیکی اطلاعات درختان
  3. ارائه آنالیزهای مکان محور با استفاده از سیستم های GIS
  4. سیستم تحت وب مشاهده اطلاعات درختان و ثبت درخواست های مردمی

اپلیکیشن سرشماری درختان


اپلیکیشن برداشت اطلاعات درختان

سیستم کنترل، تحلیل، گزاش و تجمیع الترونیکی اطلاعات درختان

نرم افزار پلاک کوبی و آماربرداری درختان

dd

ارائه آنالیزهای مکان‌محور با استفاده از سیستم های GIS

سیستم تحت وب مشاهده اطلاعات درختان و ثبت درخواست‌های مردمی