ارائه خدمات نرم افزاری - اجرا و توسعه سیستمهای اطلاعات
نرم افزارهایی که شرکت آسمان فناوری برایمان نوشته اند مثل مدیا پلییر کار می کنند. و هر زمان که با مشکل مواجه شده ایم در کنار ما بوده اند.

مجتبی مسعود مدیر عامل شرکت آزمایشگاهی دانش کنترل فردا