نرم افزار تولید کدهای کیو‌آر QR جهت استفاده در پلاک‌کوبی درختان

یکی از روش‌های مدرن در سرشماری و پلاک‌کوبی درختان استفاده از کدهای کیوآر (QR) جهت شناسایی درختان است. مشکل عمده در پلاک‌کوبی درختان با استفاده از کدهای کیوآر، تولید انبوه این کدها است.

اپلیکیشن سرشماری اطلاعات درختان

تولید اپلیکیشن سرشماری و پلاک‌کوبی درختان

اولین اپلیکیشن تخصصی سرشماری و پلاک‌کوبی درختان به سفارش سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهر تبریز تولید شد. این اپلیکیشن اندروید که در حال حاضر در سرشماری و پایش درختان تبریز استفاده می‌شود قادر است اطلاعات موفورلوژیک، مکانی و سلامت درختان را ثبت کند. معمولاً

نرم افزار سرشماری و پلاک کوبی درختان فضای سبز

پلاک‌کوبی و سرشماری الکترونیکی درختان

طبق ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، شهرداری‌ها مکلف‌اند شناسنامه شامل تعداد، نوع، محیط بُن و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند. شهرداری‌ها مکلف‌اند درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنها پلاک‌کوبی کنند.

اپلیکیشن سرشماری درختان

سامانه نرم‌افزاری پلاک‌کوبی و سرشماری الکترونیکی درختان

هدف از این سامانه؛ مکانیزاسیون فرایند شناسنامه‌دار کردن و پلاک‌کوبی درختان است. در بیشتر مواقع این کار به صورت سنتی و از طریق فرمهای کاغذی انجام می‌شود که علاوه بر زمان‌بر بودن، مستلزم  هزینه‌های زیاد است.