نوشته‌ها

شناسنامه دار کردن درختان مشکین شهر به روش الکترونیکی با حامی درخت

پروژه شناسنامه دار کردن درختان مشکین شهر به روش الکترونیکی انجام شد. بعد از طی جلسات مختلف فنی با مسئولی شهرداری مشکین شهر، این پروژه به تیم حامی درخت سپرده شد. خانم مهندس صبری مدیر پروژه پلاک کوبی درختان مشکین شهر از شناسنامه دار کردن درختان خیابانهای اصلی خبر داد. قرار است در فازهای بعدی درختان بقیه مسیرهای شهر پلاک کوبی شوند.در این پروژه از پلاکهای مجهز به کد کیوار استفاده شد. پروژه پلاک کوبی درختان مشکین شهر توسط تیم فنی حامی درخت و در کمتر از یک هفته به اتمام رسید.

مِشگین‌شهر مرکز شهرستان مشگین شهر، شهری در استان اردبیل است. این شهرستان زیبای توریستی بخاطر وجود کوه سبلان تابستان خنک و دلپذیری دارد. همچنین بهار و تابستان سرسبزی دارد که موجب میشود این شهر پذیرای گردشگران زیادی از سراسر کشور و حتی خارج نیز شود. مشگین شهر بیشترین مکان گردشگری چه تاریخی چه طبیعی را در کل استان دارد و بهترین مکان گردشگری در استان اردبیل است.

پلاک کوبی درختان مشکین شهر پلاک کوبی درختان مشکین شهر پلاک کوبی درختان مشکین شهر