نوشته‌ها

طرح پلاک کوبی درختان سبزوار با استفاده از سامانه پلاک‌ کوبی حامی‌ درخت اجرا می‌شود.

طرح پلاک کوبی درختان در شهر سبزوار بصورت الکترونیکی اجرا می‌شود. در اجرای این طرح که از «نرم افزار پلاک‌ کوبی حامی‌ درخت» استفاده شده است تمامی فرایندهای پروژه از جمله آماربرداری، احصا اطلاعات و تهیه شناسنامه درختان بصورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین در این طرح برای شناسایی درختان از پلاک‌های مندرج به کد کیو-آر (QR) استفاده شده است.

درختان سبزوار پلاک کوبی هوشمند و الکترونیک می شوند.

کاظم خلیلی دارینی رییس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در این باره افزود: این طرح بزرگ پلاک کوبی هوشمند و الکترونیک با استفاده از تجارب برخی کلان شهرها بویژه شهرداری تبریز به عنوان یک کار بزرگ و علمی در جهت پلاک کوبی هوشمند برای تمامی درختان سطح شهر انجام می شود. وی با بیان اینکه در این طرح هر درخت با یک پلاک هوشمند دارای کد QR پلاک کوبی می شود، بیان کرد: در حال حاضر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اجرای این طرح به صورت کامل آماده شده و همزمان با هفته درختکاری در سبزوار آغاز خواهد شد.

او اظهار کرد: با اجرای طرح بزرگ پلاک‌ کوبی هوشمند و الکترونیک اطلاعاتی اعم از محیط بن درخت، آفت و بیماری، آبیاری و سایر اطلاعات مورفولوژیک وژئوگرافیک قابل برداشت است که شهروندان می‌توانند با اسکن کردن کدهای QR از طریق تلفن همراه خود به راحتی هرگونه درخواست خود در رابطه با درختان را به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار ارسال کنند.

گفتنی است با اجرای این سیستم برای تک تک درختان شهر شناسنامه الکترونیکی ایجاد خواهد شد و در نتیجه همه اطلاعات درخت در طول گذشت زمان امکان بروزرسانی خواهد داشت. شایان ذکر است این طرح کمک شایانی در جهت حفظ درختان و جلوگیری از قطع بی رویه آنها به عنوان میراث سبز شهر خواهد داشت. 

جزئیات طرح پلاک کوبی درختان را می‌توانید از سایت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری سبزوار و یا وب سایت شهرداری سبزوار دنبال کنید.

گزارش اجرای طرح پلاک‌کوبی درختان در وب سایت شهردای سبزوار