نوشته‌ها

اجرای پروژه پلاک کوبی درختان عالیشهر با نرم افزار حامی درخت

اجرای پروژه پلاک کوبی درختان عالیشهر پاییز امسال انجام شد. مهندس هاشمی مدیر اجرایی این پروژه از شروع عملیات شناسنامه دار کردن درختان خبر داد. عالی‌شهر یک شهر معاصر است که تأسیس (نوین شهر) آن به سال ۱۳۶۵ بر می‌گردد. همچنین این شهر در ۲۰ کیلومتری شرق بندر بوشهر قرار گرفته است. شهرداری عالی‌شهر در ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط استاندار بوشهر افتتاح گردید. شناسنامه دار کردن درختان عالیشهر با استفاده از نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت انجام گرفت. در این پروژه برداشت اطلاعات درختان توسط کارشناسان فضای سبز شهرداری عالیشهر انجام شد. نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به پیمانکار عملیات پلاک کوبی درختان توسط خود شهرداری ها انجام پذیرد. نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت از طریق روش‌های اختصاصی، اجرای پروژه پلاک کوبی درختان را چندین برابر تسریع میکند.