نوشته‌ها

اجرای طرح پلاک کوبی درختان شهر راین به صورت الکترونیکی

طرح پلاک کوبی درختان شهر راین به صورت الکترونیکی اجرا شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری راین، در این پروژه بالغ بر شش هزار درخت شناسانامه دار شد. طرح پلاک کوبی درختان شهر راین با استفاده از نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت انجام شده است. در این طرح از پلاک درخت با کد کیوآر استفاده شده است. استفاده از کد کیوآر در پلاک درختان منجر به مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری درختان می شود. شهروندان از طریق اسکن کردن کدهای کیوار می توانند به اطلاعات درختان دسترسی داشته باشند. همچنین وجود کد کیو-آر در پلاک درختان باعث می شود شهروندان هر گونه درخواستی در رابطه با درختان را بلافاصله به شهرداری ارسال کنند.

پلاک کوبی درختان شهر راین
پلاک کوبی الکترونیکی شهر راین