نوشته‌ها

سامانه نرم‌افزاری پلاک‌کوبی و سرشماری الکترونیکی درختان

هدف از این سامانه؛ مکانیزاسیون فرایند سرشماری، شناسنامه‌دار کردن و پلاک‌کوبی درختان است. بر اساس قانون حفظ و گسترش، شهرداری‌ها موظف هستند هر پنج سال یک بار  نسبت به تهیه شناسنامه و پلاک‌کوبی درختان اقدام کنند. در بیشتر مواقع این کار به صورت سنتی و از طریق فرمهای کاغذی انجام می‌شود که علاوه بر زمان‌بر بودن، مستلزم  هزینه‌های زیاد است. 

راه‌کاری که شرکت آسمان فناوری آسیا ارائه می‌دهد علاوه بر مکانیزاسیون با مطالعه دقیق موضوع و حذف فرایندهای زاید نسبت به سایر راه‌کارهای موجود در بازار  چابکتر و سریعتر است و همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های سازمان می‌گردد.

این سامانه از 4 سیستم نرم افزاری تشکیل شده است:

  1. اپلیکیشن سرشماری درختان
  2. سیستم کنترل، تحلیل، گزاش و تجمیع الترونیکی اطلاعات درختان
  3. ارائه آنالیزهای مکان محور با استفاده از سیستم های GIS
  4. سیستم تحت وب مشاهده اطلاعات درختان و ثبت درخواست های مردمی

اپلیکیشن سرشماری درختان


اپلیکیشن برداشت اطلاعات درختان

سیستم کنترل، تحلیل، گزاش و تجمیع الترونیکی اطلاعات درختان

نرم افزار پلاک کوبی و آماربرداری درختان

dd

ارائه آنالیزهای مکان‌محور با استفاده از سیستم های GIS

سیستم تحت وب مشاهده اطلاعات درختان و ثبت درخواست‌های مردمی