پلاک کوبی درختان تبریز

اجرای طرح شناسنامه دار کردن و پلاک کوبی درختان تبریز

در راستای حفظ و صیانت از فضای سبز شهری و بروزرسانی آمار و اطلاعات درختان، طرح پایش الکترونیکی و پلاک کوبی درختان تبریز توسط سازمان پارکها و فضای سبز تبریز اجرایی شد. در این طرح که از نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت استفاده شده است فرایند پلاک کوبی همزمان با برداشت اطلاعات توصیفی و ژئوگرافیک درختان انجام می شود. استفاه از این راه‌کار منجر به تسریع فرایند کاری و افزایش صحت و دقت اطلاعات جمع اوری شده می شود. شایان ذکر است در این پروژه از پلاک های مدرج به کد کیو آر (QR) استفاده شده است. شهروندان میتوانند از طریق گوشی همراه خود، کد کیوآر مندرج بر روی پلاک درخت را اسکن کنند و هر گونه درخواست مرتبط با درخت را به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز ارسال کنند.

شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان از جمله طرح هایی است که علی رغم مزیت های فراوان، معمولا شهرداری ها و یا مالکان باغ ها اجرای آن را به تاخیر می اندازند. دلیل این تاخیر تصور پیچیده بودن پروژه پلاک کوبی است که ناشی از نبود راه کارهای نرم افزاری مناسب است. استفاده از نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت در پروژه پلاک کوبی تبریز باعث شد این طرح در زمان بسیار اندک و با دقت زیاد انجام پذیرد. بر اساس برآوردهای میدانی استفاده از راه کار نرم افزاری حامی درخت باعث می شود اجرای طرح پلاک کوبی درختان حدوداً دَه برابر سریعتر به اتمام برسد.

مطالب زیر مرتبط با این موضوع هستند.

طرح پلاک کوبی درختان منطقه 3 تبریز.

درختان منطقه ۹ تبریز صاحب شناسنامه الکترونیکی شدند.

اجرای طرح گسترده پلاک کوبی درختان در منطقه ۸ تبریز

اجرای سیستم پلاک کوبی و جمع آوری اطلاعات توصیفی درختان برای اولین بار توسط منطقه یک در سطح شهر تبریز

آغاز طرح شناسنامه‌ دار کردن درختان در سطح تبریز